"Chuyện Hay Ư Đẹp"

Người Việt Nam chúng ta theo truyền thống văn hóa Á Đông, coi trọng đạo lư con người nằm trong những chữ Nhân, Lễ, Ngĩa, Trí, Tín hoặc Trung, Hiếu, Tiết, Hạnh, và ...

Có mới nới "cũ" thường t́nh vẫn thế. Tân học mỗi ngày một tiến, tất cựu học phải lùi và có khi sợ rồi mai một...

Ta đă biết truyện đời nay, ta lại cần phải học truyện đời xưa, ta ôn lại việc đời xưa mà ta rơ được viêc đời nay, có nhu thế th́ cái học mới không đến nỗi khiếm khuyết.

V́, tuy chia làm cổ kim nhưng chẳng qua cũng chỉ là buổi sớm, buổi chiều trong một ngày của trời đất, kẻ học giả, mà câu nệ chấp nhất, chỉ biết cổ không muốn biết kim, hay chỉ biết kim không muốn biết cổ. Sao gọi là "bác cổ thông kim" được?


Doc ChuyenDoc Chuyen Viet Nam


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Truyện Mới

Cái Tâm 1

Cái Tâm 2

Cái Tâm 3

Con Kiến Sư Tử

Nhận Thức

Voi Báo Thù

Chim Không Lồng

Không Nhận Ơn Xá

Kẻ Tôi Mọi Xin Làm Tôi Mọi

Xin Làm Tôi Đ̣iLên Trên
Free Translation Widget

Sponsors

thumbnail 1
thumbnail 1 thumbnail 1